Успіх не є ключем до щастя. Щастя – ось ключ до успіху. Якщо ви любите те, що робите, ви будете щасливі. Альберт Швейцер. ✔ ✔ ✔

Навчальні матеріали

  Спільне засідання клубів підприємництва "ОЛІМП", "Жизнь"                             Тема: «Моя професія – шлях до успіху»

Мета: Популяризація роботи клубу підприємництва серед молоді.
             Розширення співпраці клубів у рамках україно-польського проекту.
            Формування культури спілкування молоді.  

Учасники: клуб підприємництва «ОЛІМП» ДПТНЗ «Херсонський

                        професійний ліцей зв’язку та  поліграфії»

                                                             (опікуни Веремьєва Л. В., Ільченко О. В.);
                       клуб підприємництва «Жизнь» Херсонського вищого училища
                       фізичної культури      (опікун Кисельва Т. М.)
Гості: Жорова І. Я. – проректор з наукової роботи Комунального вищого
             навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти»;
             Бондар Н. П. – методист НМЦ ПТО.
Хід засідання
1.     Вступне слово.   Ільченко О. В., Веремьєва Л. В.
2.     Слово гостям.
3.     Візитна картка клубу підприємництва «Жизнь».
4.     Світ професій клубу підприємництва  «ОЛІМП».   Квест.
5.     Майстер-клас «Створення талісману успіху».
6.     Рефлексія за чашкою чаю.
__________________________________________________________________________

Засідання "Формула успіху в бізнесі"

Мета: дати поняття про підприємницьку ідею, маркетингове дослідження, підприємницький ризик, конкуренцію.
Задачі
Навчальна: дати учням поняття конкуренції, підприємницького хисту та ризику, ознайомити з основами законотворчої бази для підприємців.
Розвивальна: формувати вміння логічно та нестандартно мислити, виділяти головне та робити висновки.
Виховна: виховувати зацікавленість у вивченні основ підприємницької діяльності, самосвідомість і громадську гідність.
Методи:  евристична бесіда, тестування "Здатність до підприємництва", вправа "Агент".
Обладнання: додаткова література, комп'ютери, таблиці, графічні схеми, роздавальний матеріал.
ХІД засідання
Перший етап. Організаційний момент, мотивація. Оголошуються мета ділової гри та її місце в загальній темі "Сутність підприємництва".
1. Основні поняття даної теми.
2. Тестування учасників ділової гри на здатність займатись бізнесом.
3. Якщо б я був підприємцем.
4. Захист індивідуальних бізнес-проектів.
Другий етап. Засвоєння нової навчальної інформації
Основні функції підприємництва.
«Підприємець» - це суб'єкт, який поєднує в собі новаторські, комерційні та організаторські здібності для пошуку й розвитку нових видів і методів виробництва, а також нових благ, якостей та сфер застосування капіталу.
Звідси й підприємництво - тип господарської поведінки підприємців з організації розробок виробництва та реалізації благ з метою отримання прибутку й соціального ефекту.
Водночас слід зазначити, що підприємництво - це особливий вид діяльності, і ця особливість характеризується такими ознаками:
це самостійна діяльність, діяльність "за свій рахунок". Головне, на чому тримається підприємницька діяльність, це власність підприємця.
це ініціатива, творча діяльність. Основою здійснення підприємницької діяльності є власна ініціатива, творчо-пошуковий, інноваційний підхід.
це систематична діяльність. Підприємницька діяльність повинна бути постійною, пов'язаною з відтворювальним процесом та обов'язково офіційно зареєстрованою.
це діяльність, яка здійснюється на власний ризик, під власну економічну (майнову) відповідальність.
Метою підприємницької діяльності є одержання прибутку чи власного доходу.
Отже, можна зробити узагальнююче визначення підприємництва. Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична діяльність господарюючих суб'єктів з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, яка здійснюється на власний ризик з метою одержання прибутку або власного доходу.
Підприємливість - це здатність до самостійних, неординарних, нетипових дій господарюючих суб'єктів. Тому в умовах ринку практично всі люди мають бути підприємливими, але це не означає, що всі повинні й можуть бути підприємцями. Як засвідчує світовий досвід, тільки п'ять-вісім відсотків населення є представниками підприємницьких кіл.
Члениклубу  пропонується пройти тестування на здатність займатись бізнесом.
Чи поводитесь ви наодинці так, як і тоді, коли за вами спостерігають?
Чи вважаєте ви себе здатним стати головою сім'ї?
Чи вважаєте ви хитрість хорошою та корисною рисою?
Чи можете ви розпочати розмову на вулиці з незнайомою людиною?
Чи знаєте ви, який колір сьогодні в моді?
Чи їдете у транспорті без квитка, якщо забули вдома проїзний?
Чи заздрите успіху ваших знайомих?
Чи звертаєтесь на «Ви» до ваших старших за віком родичів?
Чи здатні ви усно швидко обчислити, скільки буде 3 % від трьох відсотків?
Чи приходите вчасно в кіно?
Чи приходите вчасно на побачення?
Чи вважаєте за потрібне давати чайові?
Переживаєте, якщо вас обрахували на 1 грн?
Чи пам'ятаєте дату народження свого вчителя?
Чи сідаєте в міському транспорті на будь-яке вільне місце?
Чи сідаєте в таксі тільки на заднє сидіння?
Чи любите робити записи у книгу скарг?
Чи вважаєте, що завжди достатньо лише одного попередження?
Чи знаєте, які грошові одиниці існували у Стародавньому Римі?
20.Чи зможете залишити валізу на вокзалі під наглядом зовсім незнайомої людини?
Повністю позитивна відповідь на кожне запитання дає 10 балів, повністю негативна - 0 балів. Проміжні відповіді оцінюються "на око" між 0 і 10 балами. Наприклад, якщо ви з десяти своїх учителів пам'ятаєте дату народження тільки одного, відповідь - 1 бал. Якщо відповідь на яке-небудь запитання для вас є складною - 5 балів. Склавши всі свої бали, ви звертаєтесь до ключа тесту.
Ключ до тесту:
120-200 балів - ви природжений бізнесмен. Якщо ви отримали ці бали в результаті підглядування у відповіді, вирахуйте 80 балів та орієнтуйтесь на новий результат.
110-119 балів - ви володієте не всіма потрібними якостями бізнесмена, але у вас є реальні шанси досягти успіху в бізнесі; деяку допомогу при цьому вам нададуть роздуми про причини втрати балів.
50-90 балів - видно, у бізнесмени вам не вибитись, але, судячи з усього, ви правдива, порядна людина, у вас непоганий характер, так що не все втрачено в житті.
Кожний учень підраховує бали, отримані ним під час тестування, і виявляються групи учнів у кожній градації здатності до занять бізнесом.
Узагальнення.
Сутність підприємництва більш глибоко розкривається через його основні функції:
інноваційну (творчу) - генерування та реалізація нової комерційної ідеї;
ресурсну - мобілізація матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних та інших ресурсів;
організаційну - реєстрація підприємства, організація виробництва, збуту, реклами тощо;
стимулюючу (мотиваційну) - формування мотиваційного механізму ефективної та корисної праці.
Третій етап. Вправа "Агент". Важливою складовою успіху в бізнесі  є здатість здобувати інформацію. Практичні навики цього учні можуть набути, виконуючи вправу.
Картка агента
Особа:__________________________________


Чим займається ця особа?


Чим цікавиться особа?


Де проводить канікули?


Що приносить їй радість у житті?

  
Чим ця особа може бути корисна для групи?Рефлексія членів клубу.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Святкове засідання "Відкриття клубу підприємництва"


План засідання

1. Про проект "Шкільна академія підприємництва"
2. Слово директору ДПТНЗ "ХПЛЗтП" Лучко Н.І.
3. Знайомство членів клубу: Хто я? Чому вважаю себе підприємливим? Що мені заважає бути підприємливим?
4. Створення і підписання контракту клубу.
5. Вправа "Мої очікування від участі в клубі".
6. Вправа "Чим я можу бути корисним клубу".
7. Визначення назви клубу.
8. Завдання на наступне засідання: розробити логотип клубу; запропонувати ідеї щодо плану роботи клубу.

Немає коментарів:

Дописати коментар