Успіх не є ключем до щастя. Щастя – ось ключ до успіху. Якщо ви любите те, що робите, ви будете щасливі. Альберт Швейцер. ✔ ✔ ✔

Звіти


31 жовтня
Зустріч клубів "ОЛІМП" і "Жизнь"
    Зустріч двох клубів пройшла в цікавій формі та дружній атмосфері. Члени клубу підприємництва "Жизнь" розповіли про свої досягнення в спорті. А нашу клібівці організували знайомство зі своїми професіями у формі квесту. Результатом зустрічі був майстер-клас по створенню талісману успіху. Його закріпили на календарі, який був розроблений членами клубу, операторами комп"ютерної верстки й надрукований у типографії ліцею. А на завершення - дружня розмова за чашкою чаю, жива музика.
  Матеріали зустрічі можна прочитати на сайті навчально-методичного центру професійно-технічної  освіти у Херсонській області та сайті професійно-технічної освіти України.

http://metodcenter.ks.ua/?q=node/172
https://proftekhosvita.org.ua/uk/news/details/4549/

-------------------------------------------------------------

23 жовтня
Засідання "Реклама очима виробника і покупця".
   Виконали вправу "Реклама". Подивились на рекламу очима різних суб"єктів ринкових відносин. Зупинились на її позитивних і негативних моментах.
------------------------------------------------

16 жовтня
Засідання "Менеджмент - мистецтво досягнення мети в умовах обмеженості ресурсів".
Створили асоціаційний кущ "Менеджер", визначили якості менеджера, творчо зобразили сучасного менеджера. 
--------------------------------------------------------------------

09 жовтня
"Формула успіху в бізнесі"
На засіданні клубу праведено тестування на визначення здатносіті членів клубу до підприємницької діяльності. Вправа "Агент" допомогла виявити тих, хто найкраще вміє здобувати інформацію, дізнатись один про одного нове і цікаве.
Створили формулу успіху в бізнесі: 
Особистість + Ідея + Ресурс = Успішний бізнес
--------------------------------------------------------

09 вересня - 04 жовтня
Опікуни клубу пройшли навчання в дистанційному курсі " Вивчаємо "Підприємництво 2. 0"


----------------------------------------

 23- 26 вересня 
створено Кодекс молодіжного лідерства

          Кодекс молодіжного лідерства
Розділ I
Загальні положення

     Стаття 1. Відносини, що регулюються
Кодексом молодіжного лідерства
     Кодекс молодіжного лідерства регулює відносини між молоддю  ХПЛЗтП, яка прагне бути самостійною, впевненою в собі та досягти успіху в житті.
     Стаття 2. Завдання Кодексу молодіжного лідерства
     Завданнями Кодексу молодіжного лідерства є:
-         ознайомлення молоді з теоретичними основами та принципами лідерства;
-         спрямування молоді на роботу над собою, на здійснення своїх намірів щодо розвитку своєї особистості;
-         виховання культури поведінки лідера;
-         мотивування молоді на подальше використання лідерських якостей в громадському житті;
-         встановлення відповідальності за недотримання вимог законодавства про лідерство в ХПЛЗтП.
     Стаття 3 . Активна життєва позиція
     Кожен учень ліцею зобов’язаний займати активну життєву позицію, розвивати свої лідерські якості та використовувати їх у громадському житті.
         Стаття 4. Види діяльності, спрямовані на
                              розвиток лідерських якостей
          З метою розвитку лідерських якостей молодь ХПЛЗтП залучається до наступних видів діяльності:   
     навчальна діяльність;
конкурсна діяльність (участь у конкурсах, змаганнях);
дослідницько-пошукова діяльність (участь у конференціях, тренінгах,  програмах);
проектна діяльність;
громадська діяльність (участь у роботі органів учнівського самоврядування, в молодіжних організаціях, учнівських творчих клубах, асоціаціях);
представницька діяльність (уміння презентувати себе, групу однолітків, ліцей, молодіжну організацію).
      Стаття 5. Участь молоді у прийнятті рішень
      Адміністрація та педагогічний колектив  ХПЛЗтП сприяє залученню молоді до прийняття рішень, що стосуються життя ліцею.
     Участь молоді у прийнятті рішень сприяє прискоренню громадянського становлення молоді;
формує почуття соціальної відповідальності та
соціальні навички взаєморозуміння і співпраці;
надає можливість практично застосовувати свої здібності та психологічні особливості;
змушує враховувати потреби молоді.
     Долучаючись до прийняття рішень молодь розуміє, що вони є автономні й унікальні, з індивідуальними правами; знає, що вони мають право шукати допомоги, коли відчувають, що їхні права порушено.
     Стаття 5. Форми участі молоді
     Молодь ліцею націлюється на необхідність проявляти різні форми участі: вплив на власне життя,
участь у житті сім'ї, участь у житті школи,
участь у громадському житті, участь у прийнятті рішень на робочому місці, участь у житті суспільства в цілому. 

Розділ II
Лідерство
     Стаття 6 . Поняття лідерства
     Лідерство - процес впливу на людей, з метою організації їх діяльності для досягнення спільної мети.

     Стаття 7. Типи лідерства
     Розрізняють типи лідерства:
формальне лідерство — процес впливу на людей з позиції займаної посади;
неформальне лідерство — процес впливу на людей за допомогою своїх
                                        здібностей, вмінь чи інших ресурсів.
      Стаття 8 . Стилі лідерства
     Виділяють стилі лідерства:
авторитарний — встановлення жорсткої дисципліни, чіткий розподіл доручень, лідер не вступає в дискусії,
            не прислухається до думки групи, нав’язує свою думку
демократичний — лідер радиться з колегами,  прислухається до їх аргументів, схвалює ініціативу, орієнтується на думку групи, частину повноважень делегує іншим членам групи;
анархічний — лідер не висуває ніяких вимог до членів групи, ні на чому не наполягає, приймає всі пропозиції членів групи, не конфліктує; група практично не організована, розрізнена, обов’язки в групі розподіляються хаотично.
    Стаття 9. Принципи лідерської діяльності
Лідерська діяльність характеризується принципами:
принцип самостійності,
принцип компетентності,
принцип врахування інтересів і потреб кожного члена групи,
принцип активності,
принцип творчості.
Розділ III
Лідер
     Стаття 10 . Поняття лідера
     Лідер — особистість, яка користується повагою та авторитетом, має вплив на інших, займає центральну роль в організації спільної діяльностиі та регулюванні взаємовідносин у групі.
Стаття 11 . Ролі лідерів
У молодіжних організаціях зустрічаються лідери, які виконіють різні ролі:
лідери - організатори (ділові лідери),
лідери - генератори емоційного  настрою (емоційні лідери),
лідери – ініціатори, ерудити, умільці.
Стаття 12 . Риси особистості лідера
Риси особистості, які визначають ділового лідера:
Ø спроможність управляти собою (“якщо хочу, то зможу”) ― вмінням повною мірою використовувати свій час, енергію,  переборювати труднощі, виходити зі стресових ситуацій, піклуватися про накопичення сил та енергії;
Ø наявність чітких особистих цілей (“знаю, що хочу”) ― наявність цілей, сумісних з умовами спілкування й діяльності, розуміння реальності поставленої мети і оцінка просування до неї;
Ø уміння вирішувати проблеми (“знайти вихід у лабіринті думок”) ― вміння розрізнити в проблемі головне і другорядне, оцінити варіанти рішення проблеми, прогнозувати наслідки після ухвалення рішення, визначати необхідні ресурси для рішення проблем;
Ø творчий підхід до організації людей (“не так, як всі”) ― пошук нестандартних підходів до рішення управлінських проблем, вміння генерувати ідеї, прагнення до нововведень;
Ø уміння впливати на навколишніх (“вести за собою”) ― впевненість у собі, вміння встановлювати гарні особисті стосунки, спроможність переконувати, вміння слухати інших;
Ø знання особливостей організаторської діяльності (“організувати справу”) ― вміння підібрати і розставити людей, скласти план і включити людей у його виконання, стимулювати роботу товаришів, тактовно здійснювати контроль за їхньою роботою;
Ø наявність організаторських здібностей (“у їхній єдності”) ― організаторське чуття (психологічна вибірність, практично - психологічний розум, психологічний такт), емоційно - вольовий вплив (громадська енергійність, вимогливість, критичність), схильність до організаторської роботи;
Ø уміння працювати з групою (“згуртувати товаришів на справу”) ― розуміння важливості згуртованості колективу, спроможність перебороти обмеження, що перешкоджають ефективній роботі колективу.
     Стаття 13 . Принципи, якими повинен
              керуватися лідер для управління командою
Основні принципи, якими повинен керуватись лідер для управління командою:
Цілеспрямованість ― перший принцип лідерства, який вливає на здатність команди та лідера повністю досягнути поставленої мети.
Віра ― дає лідеру та команді впевненість у правильності вибору, мотивуючи на досягнення мети та надає рішучості в подоланні всіх перешкод на шляху досягнення.
Ентузіазм, який захоплює та переповнює енергією команду для досягнення мети та реалізації власних можливостей
Доскональне володіння ораторським вмінням ― для пояснення мети, найкращого способу її досягнення, мотивації команди слід використовувати всі наявні ресурси.
Вміння слухати та розуміти команду, яка реалізує мету, для об’єктивного бачення завдання та шляху його реалізації.
Здатність вирішувати проблеми та долати зневіру ― в процесі досягнення мети кожна команда на своєму шляху зустрічається з проблемами, які лідер повинен знати як вирішити і в повній мірі вирішувати їх.
Рішучість в прийняті рішень з мінімальною інформацією про проблему та у середовищі невизначеності.
Бути вчителем та наставником для команди, будувати довірливі відносини, проявляти повагу до оточення, що повернеться відданістю та більш глибшим сприйняття цінностей лідера та інших членів команди.
Чесність у ставленні до команди, яка завжди буде підтримувати та вірити в лідера.
Володіння досвідом та вміннями, на які можна покластись у вирішенні проблем та порівнювати із власними досягненнями для власного розвитку. Особливо важливо дати розуміння, що лідер знає як та що робити і бачить речі з точки зору виконавця.
Самовпевненість, яку команда сприймає як найкращий доказ лідерства та бачить гідний приклад для наслідування.
Відповідальність за результати діяльності групи та кожного члена колективу

Стаття 14 . Якості, які виділяють лідера
Лідера виділяє з-поміж інших:
обмін життєвою енергією, випромінювання енергії, яка впливає на оточуючих;
помітна зовнішність (хороша осанка, впевнена хода);
незалежний характер (покладаються лише на свої сили);
хороші ораторські здібності;
природне сприйняття себе, тобто лідери почувають себе комфортно, коли їх хвалять, не виявляючи при цьому пихатості, самолюбства чи егоїзму;
гідна та впевнена манера у поведінці, володіння ситуацією.
Стаття 15. Закони лідерів
Діяльність лідера грунтується на основних законах:
закон освіченого лідера,
закон пунктуального лідера,
закон ввічливого лідера,
закон милосердного лідера,
закон здорового лідера,
закон бережливого лідера,
закон самостійного лідера,
закон усміхненого лідера,
закон ділового лідера.
  
Розділ IV
Успішне лідерство
Стаття 16. Поняття успішного лідера
Успішний лідер - це особа, яка володіє лідерськими навичками і вміє вчасно їх застосовувати для досягнення найкращих результатів.

Стаття 17. Лідерство як мистецтво
Успішне лідерство - це не лише набір певних якостей та щоденна праця, а й своєрідне мистецтво:
  • мистецтво бути рівним;
  • мистецтво бути керівником;
  • мистецтво розв'язувати конфлікти;
  • мистецтво обробляти інформацію;
  • мистецтво приймати нестандартні управлінські рішення;
  • мистецтво розподіляти ресурси в організації;
  • мистецтво впровадження інновацій в організації;
  • мистецтво самоаналізу.
Стаття 18. Секрети успішного лідерства
Для досягнення успіху в житті та реалізації своїх прагнеь і мрій, пам’ятай:
Лідерство — це те, що змушує все навколо рухатися.
Якщо ви прагнете змін у своєму житті — в навчанні, на роботі чи у стосунках із близькими людьми — просто дійте. Наполегливість та бажання досягнути мети не повинно досягатися за рахунок інших. Це ще один приклад лідерської мудрості.
Спершу слухайте і розумійте, а вже потім займайтеся лідерством.
 Намагайтеся зрозуміти інших, замість того, щоб змушувати їх зрозуміти вас. Вміння спершу прислухатися до чиєїсь проблеми і лише після цього намагатися керувати людиною — ось найважливіша порада справжньому лідеру.
Дайте відповідь на три запитання, відповідь на які хоче почути кожен у вашій організації.
Кожна людина в групі прагне почути від лідера відповіді на три фундаментальні запитання: Куди ми йдемо? Яким чином ми сподіваємося туди дійти? Яка моя роль у цьому русі?  Максимальна ясність кожного з цих трьох питань приносить компанії найкращі результати.
Спробуйте досягнути майстерності, яка дасть вам змогу працювати у будь-якому місці.
Робота, завдання, титули та організація — це речі, які приходять і відходять і є дуже динамічними. зосереджуйте свою увагу на тих навичках, які працюватимуть у будь-яких умовах і будь-коли:
вмінні розвивати ідею;
ефективно планувати її впровадження;
неперевершено виконувати будь-які завдання;
досягати найкращих результатів один за одним.
Будьте допитливими та скрупульозними.
Скрупульозність — хороша передумова до постійного удосконалення та навіть ідеальності. Розуміння допитливості може полягати у мисленні про майбутнє організації, розуміння її сучасного та намаганні наблизити людей та організації до її візії.
Намагайтеся підійти до будь-якої ситуації з різних точок зору.
Прислуховуйтесь до всіх точок зору та ідей різних людей. Дуже важливо поважати право на власну думку кожного.
Готуйтеся, готуйтеся і ще раз готуйтеся.
Якщо ви нехтуєте підготовкою, значить ви готуєтеся до того, щоб вами знехтували. Якщо ви дійсно підготувалися і щось відбувається не за вашою схемою, то вам легше вийти із ситуації з меншими втратами. Підготовка — наука успіху. І про це не можна забувати.
Стаття19 . Як стати  молодіжним лідером
Якщо ти прагнеш стати молодіжним лідером:
ü  сумлінно вчись і прислухайся до викладачів та майстрів, але, за необхідності, вмій відстояти свою думку
ü будь  ввічливим до ровесників, допомагай їм, якщо виникає така потреба,
ü бери активну  участь у громадському житті ліцею,
ü стань членом молодіжного клубу чи організації,
ü  умій чітко і правильно висловлюватись.
ü будь цікавим співрозмовником, багато читай і розвивай пам'ять,
ü май багато друзів, але лише  достойних,
ü пам’ятай, що основна зброя людини не сила, а розум.

Стаття 20 . Правила молодіжного лідерства
У ХПЛЗтП діють правила молодіжного лідерства:
1.     Якщо хочеш змінити світ, почни з себе!
2.     Пам’ятай про свою неповторність, але не забувай жити в унісон з іншими. Самореалізуйся, але не за рахунок інших. Поважай в людині особистість.
Не принижуй людської гідності.
3.     Обов'язково досягай поставленої мети.
4.     Приймай виважені рішення.
5.     Намагайся вчитися на чужих помилках, бери до уваги розумні поради старших.
6.     Будь мислителем. Умій думати читаючи і читай думаючи.
7.     Будь творцем.
8.     Не витрачай марно час; знаходь для себе цікаву та корисну справу
9.     Виховуй в собі гідність, справедливість, скромність, чуйність, щедрість, щирість, розсудливість, пунктуальність, доброзичливість
10.                       Контролюй свої емоції, ніколи не дозволяй почуттям взяти верх над голосом розуму.
11.                       Бійся бездуховності, бо це – байдужість, лінощі думки, зневага до інтелекту, до глибокого почуття, це віра в те, у що вигідно вірити.
12.                       Борись із заздрощами і злістю, переборюй ліннощі, вмій вибачати. Намагайся перебороти свої слабкості. Відчувай межу між тим, що хочеться і що можна.
13.                       Пам’ятай, що благородна людина вища образ, несправедливості й глузування.
14.                       Щедро віддавай – вдячно приймаючи!
15.                       Не зупиняйся на досягнутих успіхах!

Неможливо перемогти один раз назавжди, потрібно перемагати щодня! Потрібно йти вперед, потрібно завжди одержувати все більші й більші перемоги над помилками, над несправедливістю.
Розділ V
Відповідальність за порушення законодавста про молодіжне лідерство
     Стаття 21 . Відповідальність за відсутність активної життєвої позиції
     До осіб, які не мають активної життєвої позиції застосовується примусове направлення на тренінги, які проводять члени молодіжного клубу «ОЛІМП», залучення до громадської роботи в ліцеї.
Стаття 22 . Відповідальність за нетолерантне відношення до особи
     Особа, яка дозволила собі нетолерантне відношення до іншої особи, зобов’язана вибачитись перед нею та сприяти налагодженню дружніх стосунків.
     Особа, яка самореалізується за рахунок інших, зобов’язана вжити заходів для викорінення в собі негативних якостей, не допускати вчинків, що принижують іншу особу.
     Особа, не здатна контролювати свої емоції, направляється на спілкування з психологом.
Стаття . Відповідальність за ухилення від участі в громадському житті
     До осіб, які ухиляються від участі в громадському житті ліцею застосовуються такі заходи впливу: громадський осуд, 
Стаття 23. Контроль за дотриманням Кодексу молодіжного лідерства
     Контроль за дотриманням Кодексу молодіжного лідерства та застосування заходів стягнення до винної особи здійснює Правління молодіжного клубу «ОЛІМП».

Прикінцеві та перехідні положення
1.     Кодекс набирає чинності з 1 жовтня 2013 року.
2.     Молодь ХПЛЗтП зобов’язана неухильно дотримуватись норм Кодексу молодіжного лідерства.
3.     Кодекс молодіжного лідерства застосовується до відносин, які виникають після набрання ним чинності.
   Щодо відносин, пов’язаних із реалізацією своїх лідерських якостей,які виникли до набрання чинності Кодексом молодіжного лідерства, положення Кодексу застосовуються до тих  відносин, що продовжують існувати.
4.     Молодіжному клубу «ОЛІМП» сприяти становленню активної життєвої позиції молоді.
5.     Педагогічному колективу забезпечувати молоді можливість приймати участь у громадському житті ліцею, доступ до обговорення питань, пов’язаних із їх життєдіяльністю. 
6.     За порушення правил співіснування молоді, не передбачених чинним Кодексом, які привели до приниження гідності особи, Правління молодіжного клубу «ОЛІМП» має право застосовувати заходи стягнення, обговорені на засіданні Правління та прийнятих переважною більшістю голосів.
Правління клубу 
підприємництва
                                                                                                                                «ОЛІМП»
м. Херсон
25 вересня 2013 року
-----------------------------------------------------
11- 20 вересня 
У рамках проекту "Молодіжне лід"проведено зістрічі з успішними людьми, 
взято інтервю в приватних підприємців,
 проведено анкетування серед ліцеїстів
-------------------------------------------------------------------
9 вересня розпочата робота над 
проектом "Молодіжне лідерство"
Проект "Молодіжне лідерство"
      Організатори проекту:  
клуб підприємництва «ОЛІМП»

      Керівники проекту:  
Ільченко О.В., Веремьєва Л.В.

Вид проекту: соціально-дослідницький

Мета:  формування активної життєвої позиції та досвіду громадянської
поведінки молоді шляхом розвитку лідерських якостей майбутніх     підприємців; 
виховання культури спілкування та взаємовідносин у колективі.

Завдання: залучення учнів до соціально-дослідницької роботи;
дослідження стану питання лідерства в ліцеї та за його межами;
спрямовувати молодь на роботу над собою, на здійснення своїх намірів щодо розвитку своєї особистості;
формувати вміння приймати відповідальні рішення;
виховувати культуру поведінки лідера;
мотивувати молодь на використання лідерських якостей в громадському житті.     
           
Актуальність:  

 прагнення до лідерства - одна з особливостей молодіжного віку як форма
 прояву потреби в  соціальному визнанні та особистісній персоналізації, а
 також спосіб творчої адаптації до нової соціальної  ситуації  розвитку.
 Мотивація лідерства у молоді складається в залежності від ідентифікації з 
найбільш значущими людьми з їхнього найближчого   оточення. Завдання
 сучасного суспільства організаційно сформувати  соціальну активність молоді, 
залучити їх до оволодіння соціальними  ролями не тільки для збагачення 
досвідом взаємодії з людьми, а й для реалізації можливостей лідерського 
творчого потенціалу молоді.

Форми роботи:

 анкетування, соціологічне опитування, дослідження, круглий стіл, зустрічі з успішними особистостями міста Херсона, години  спілкування, створення презентації, створення Кодексу молодіжного лідерства.


Учасники проекту:  члени клубу, учні ліцею, методична рада ліцею, успішні люди міста

Очікувані результати: вдосконалені вміння приймати відповідальні рішення; впевненість у необхідності використання лідерських якостей в  громадському житті;
підвищена культура взаємовідносин у колективі;
 випуск збірки «Афоризми про лідерство»;
створення Кодексу молодіжного лідерства.


Етапи реалізації проекту

          I   Підготовчий

            Ø занурення у проект;

Ø визначення теми та мети проекту;

Ø з’ясування необхідності обраної теми;

Ø створення структури проекту;

Ø обговорення очікуваних результатів.          II   Організаційний

          Ø об’єднання учнів у творчі групи;

Ø визначення завдання груп у межах проекту;
Ø розроблення алгоритму діяльності груп;
Ø розподіл видів діяльності між членами групи.

III   Практично-виконавчий
            Ø з’ясування змісту поняття «лідерство»;
 Ø  афоризми про лідерство;
 Ø  проведення анкетування серед молоді та лідерів міста;
 Ø  розміщення голосування на сайті ліцею;
 Ø з’ясування секретів успіху лідерів (зустрічі з успішними людьми ).
   
          IV   Заключний
            Ø     систематизація матеріалів;
             Ø     презентація результатів діяльності;
             Ø    випуск збірки «Афоризми про лідерство»;
                             Ø    затвердження Кодексу молодіжного лідерства;
             Ø  розміщення інформації на блозі клубу підприємництва «ОЛІМП».

               3 вересня - святкове відкриття клубу

Відбулося святкове відкриття клубу підприємництва. Члени клубу розповіли про себе, свої можливості, очікування. Директор Лучко Н. І. побажала плідної, успішної роботи. Створено контракт клубу. Визначились із назвою. Клуб підприємництва "ОЛІМП". (Обєднуємо Лідерів, Ініціаторів, Майбутніх Підприємців)
                            

Немає коментарів:

Дописати коментар